Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w tym w szczególności:
  •  najmu komercyjnego powierzchni biurowych i najmu konsumenckiego lokali mieszkalnych,
  •  uregulowania stosunków własnościowych wobec nieruchomości,
  •  zniesienia współwłasności praw do nieruchomości gruntowych i lokalowych,
  •  uwłaszczenia i wywłaszczenia tytułów prawnych do nieruchomości,
  •  ustalenia stanów prawnych nieruchomości objętych działaniem dekretów nacjonalizacyjnych i na ich podstawie wszczynanie odpowiednich postępowań  administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych,
  •  definiowania ryzyk inwestowania w nieruchomości w Polsce i za granicą,
  •  weryfikacji wyceny nieruchomości w licytacjach sądowych i komorniczych,
  •  przygotowania i przeprowadzenia procesu budowlanego z perspektywy obowiązków inwestora oraz wykonawcy i podwykonawcy,
  •  oraz innych kwestii generowanych przez własność i inne prawa do nieruchomości.
Zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości są wielowątkowe i złożone i są poddane reżimowi zarówno prawa cywilnego w szerokim znaczeniu, jak i administracyjnego, finansowego, ale także karnego. Na rynku nieruchomości nie jest możliwe znalezienie dwóch takich samych nieruchomości, dwóch podobnych jest bardzo trudne. Każda nieruchomość jest unikalna i za każdą stoi inna historia. Podobnie jest z obsługą spraw dotyczących nieruchomości, każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, poznania historii nieruchomości i dopasowania właściwego dla niej rozwiązania prawnego.

Kancelaria zaprasza do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej nieruchomości wymagającej pomocy prawnej celem ustalenia stanu sprawy, w tym ewentualnego przedawnienia roszczeń, możliwych do zastosowania środków prawnych i postępowań, wyceny obsługi prawnej i podjęcia odpowiednich czynności zabezpieczających interesy Klienta.