Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Usługi są świadczone na zasadach stałej lub doraźnej współpracy, jednoosobowo lub zespołowo w zależności od potrzeb Klienta i stopnia skomplikowania sprawy, w języku polskim i angielskim.

Kancelaria zapewnia kompleksowe podejście do każdego zagadnienia i wszechstronną analizę prawną uwzględniając regulacje prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w głównych obszarach praktyki:

  • prawo i postępowanie cywilne
  • reprezentacja i obrona w postępowaniach karnych
  • doradztwo i reprezentacja w administracyjnych postępowaniach zgłoszeniowych, kontrolnych i nadzorczych
  • doradztwo w zakresie prawa gospodarczego cywilnego, karnego i administracyjnego dla przedsiębiorców

Specjalizacje w ramach powyższych obszarów praktyki to:

  • nieruchomości
  • prawo budowlane
  • prawo transportowe - transport drogowy
  • prawo konsumentów, w tym sprawy dotyczące roszczeń z umów o kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego

Uważny nabywca nieruchomości przed dokonaniem transakcji powinien sprawdzić, czy nieruchomość nie została wpisana jako zabytek nieruchomy do gminnej ewidencji zabytków- taka informacja nie jest ujawniana w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów.

Czytaj Więcej

Wycinka drzew jest obwarowana szeregiem formalności gdyż stanowi ingerencję w wypracowany system ochrony przyrody, jej zasobów i stoi w sprzeczności z zasadą zachowania tworów i składników przyrody. Nie może być zatem ani dowolna ani odformalizowana.

Czytaj Więcej