Uważny nabywca nieruchomości przed dokonaniem transakcji powinien sprawdzić, czy nieruchomość nie została wpisana jako zabytek nieruchomy do gminnej ewidencji zabytków- taka informacja nie jest ujawniana w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów.

Czytaj Więcej

Wycinka drzew jest obwarowana szeregiem formalności gdyż stanowi ingerencję w wypracowany system ochrony przyrody, jej zasobów i stoi w sprzeczności z zasadą zachowania tworów i składników przyrody. Nie może być zatem ani dowolna ani odformalizowana.

Czytaj Więcej