Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Usługi są świadczone na zasadach stałej lub doraźnej współpracy, jednoosobowo lub zespołowo w zależności od potrzeb Klienta i stopnia skomplikowania sprawy.

Jednym z głównych celów kancelarii jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa prawnego poprzez odpowiedzialne i indywidualne podejście do każdego zagadnienia związanego ze sprawą.

Zaufanie i najwyższa staranność w podejmowanych czynnościach połączone ze skutecznością są filarami świadczonej przez kancelarię obsługi prawnej.

Nabycie spadku, także przez osoby będące cudzoziemcami, dział spadku, zniesienie współwłasności, roszczenia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, regulacja stanów prawnych nieruchomości z obciążeniem tzw. historycznymi hipotekami, dochodzenie roszczeń przez właścicieli nieruchomości gruntowych z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, doradztwo prawne przy sporządzaniu i zawieraniu umów deweloperskich, dochodzenie roszczeń z tytułu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, uwłaszczenie na gruntach będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym, egzekucyjna sprzedaż i nabycie nieruchomości, najem powierzchni biurowych i lokali mieszkalnych, obsługa najemców lokali pochodzących z zasobu mieszkaniowego gminy/miasta, doradztwo korporacyjne dla spółek i gospodarcze dla przedsiębiorców, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej przez konsumentów umowy o tzw. kredyt frankowy, przywrócenie na dotychczasowe stanowisko pracy, dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu, sprawy o rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy, dochodzenie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta i przed sądem cywilnym praw pacjentów na podstawie m.in. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, obsługa przedsiębiorców transportowych, uznanie na terytorium RP orzeczeń wydanych za granicą, postępowania przed organami administracji i Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, i wiele innych zagadnień stanowiło przedmiot usług świadczonych przez Kancelarię.

Nawet z pozoru najprostsza sprawa wymaga wszechstronnego rozważenia pod kątem aktualnych i przyszłych skutków prawnych. Kancelaria zapewnia kompleksowe podejście do każdego zagadnienia i wszechstronną analizę prawną.