Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. 

Usługi są świadczone na zasadach stałej lub doraźnej współpracy, jednoosobowo lub zespołowo w zależności od potrzeb Klienta i stopnia skomplikowania sprawy, w języku polskim i angielskim.
Zaufanie i najwyższa staranność w podejmowanych czynnościach połączone ze skutecznością są filarami świadczonej przez kancelarię obsługi prawnej.
Nawet z pozoru najprostsza sprawa wymaga wszechstronnego rozważenia pod kątem aktualnych i przyszłych skutków prawnych. 

Kancelaria zapewnia kompleksowe podejście do każdego zagadnienia i wszechstronną analizę prawną w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych, w szczególności w takich sprawach jak: 

 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, 
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości z obciążeniem tzw. historycznymi hipotekami,
 • dochodzenie roszczeń przez właścicieli nieruchomości gruntowych z tytułu ustanowienia lub wykonywania służebności przesyłu, 
 • doradztwo prawne przy sporządzaniu i zawieraniu umów deweloperskich, 
 • egzekucyjna sprzedaż i nabycie nieruchomości, 
 • najem powierzchni biurowych i lokali mieszkalnych, obsługa najemców lokali pochodzących z zasobu mieszkaniowego gminy/miasta, 
 • doradztwo korporacyjne dla spółek i gospodarcze dla przedsiębiorców, 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej przez konsumentów umowy o tzw. kredyt frankowy, 
 • przywrócenie na dotychczasowe stanowisko pracy, dochodzenie roszczeń z tytułu umów o pracę, mobbingu, 
 • dochodzenie ustalenia prawa do renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy, 
 • dochodzenie przestrzegania praw pacjentów w postępowaniu sądowym oraz przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, 
 • obsługa przedsiębiorców transportowych i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych.