adw. Ewa Zagórska-Prątnicka

Adwokat w Izbie Warszawskiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowego studium rzeczoznawstwa majątkowego oraz Centrum Prawa Francuskiego WPiA w ramach współpracy Université de Poitiers i Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Z wynikiem pozytywnym zdała również egzamin na aplikację prokuratorską.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k., warszawskich biurach międzynarodowych spółek prawniczych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości.
Obsługiwała polskie i zagraniczne spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, w tym m.in. w polskich i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych.
Jej specjalizacja obejmuje sprawy cywilne i gospodarcze, w tym m.in. opiniowanie i projektowanie umów prawa cywilnego i handlowego, obsługę wewnątrz korporacyjną spółek prawa handlowego, obsługę spraw dotyczących nieruchomości, w tym zagadnień dotyczących tzw. dekretu warszawskiego, obsługę w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz instytucjami arbitrażowymi. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych i administracyjnych.

Laureatka I nagrody w Konkursie im. prof. dr hab. Jerzego Jakubowskiego z zakresu problematyki sądownictwa polubownego i mediacji za pracę magisterską p.t. „Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych wyroków sądów polubownych w Polsce”.

Uczestniczka szkoleń i paneli dyskusyjnych organizowanych przez zagraniczne i krajowe instytucje arbitrażowe: VIAC (Wiedeń) i ICC (Paryż) oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz arbitrażu inwestycyjnego.

Biegle włada językiem angielskim.

W zależności od Państwa potrzeb, w sprawach wymagających pracy zespołowej kancelaria oferuje usługi z udziałem zespołu doświadczonych radców prawnych wyspecjalizowanych w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych lub też młodych adwokatów i radców prawnych, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w wiodących warszawskich spółkach prawniczych.

Wszyscy dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić naszym Klientom niezawodną i efektywną obsługę prawną.